Minor

In het derde studiejaar ga ik stage lopen en een minor volgen. Hieronder leg ik uit welke minor ik wil volgen en hoe en waarom ik tot deze keuze gekomen ben.

Ik wil in het tweede half jaar, vanaf januari 2021 de minor ‘evenementenmanagement’ aan de HAN in Nijmegen gaan volgen. De minor is gefocust op het leren organiseren en uitvoeren van evenementen. De kennis die je opdoet kun je meteen in de praktijk brengen wanneer je aan de slag gaat met een eigen evenement. Alle onderdelen van evenementen komen aan bod, waardoor je een duidelijk beeld krijgt over het organiseren ervan.

Waar SPECO gefocust is op de sportwereld, is deze minor erg breed. Dit spreekt mij aan, omdat dit ook eventueel de mogelijkheid geeft om andere werkvelden te ontdekken.

Keuze
Ik kwam vrij snel tot de conclusie dat ik een minor wilde volgen in de richting van evenementen. De afgelopen jaren heb ik regelmatig als vrijwilliger gewerkt op evenementen en vaak kreeg ik enorm veel energie van deze dagen. Mede door het enthousiasme dat ik hier telkens kreeg besloot ik mezelf verder te gaan verdiepen in deze branche en heb ik verschillende minors bekeken die een link hadden met evenementen. De minor ‘evenementenmanagement’ aan de HAN mij direct het meeste aan, de minor staat goed aangeschreven en omvat een groot scala aan facetten die belangrijk zijn in de evenementenbranche.

*Geschreven juni 2020